Top publications
h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2012-2016 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publicationh5-indexh5-median
1.Інформаційні технології і засоби навчання1928
2.Економіка України1724
3.Управління розвитком складних систем1643
4.Актуальні проблеми економіки1619
5.Теорія та методика фізичного виховання1541
6.Економіка АПК1419
7.Маркетинг і менеджмент інновацій1315
8.Облік і фінанси1221
9.Інформаційні технології в освіті1219
10.Вісник Національного банку України1217
11.Економiчний часопис-XXI1217
12.Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу1213
13.Бізнес Інформ1114
14.Ефективна економіка1114
15.Праці Одеського політехнічного університету1022
16.Вісник Національної академії прокуратури України1021
17.Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві1015
18.Економіка: реалії часу1014
19.Вісник Київського національного торговельно-економічного університету1012
20.Вісник НТУУ 'КПІ'. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування918
21.Комп'ютер у школі та сім'ї917
22.Вісник Книжкової палати913
23.Вісник економіки транспорту і промисловості913
24.Інноваційна економіка912
25.Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка912
26.Форум права912
27.Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки911
28.Вісник Національної академії наук України911
29.Вісник соціально-економічних досліджень911
30.Економіст911
31.Економічний форум911
32.Науковий вісник НЛТУ України911
33.Теорія та практика державного управління911
34.Український вісник психоневрології911
35.Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму910
36.Проблеми економіки910
37.Сталий розвиток економіки910
38.Теорія і практика управління соціальними системами818
39.Бібліотечний вісник816
40.Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція814
41.Економіка і прогнозування813
42.Демографія та соціальна економіка812
43.Безпека інформації810
44.Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС Сковороди. Психологія810
45.Запорізький медичний журнал810
46.Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил810
47.Медична освіта810
48.Проблеми підвищення ефективності інфраструктури810
49.Рідна школа810
50.Запорізький медичний журнал89
51.Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК89
52.Технологічний аудит та резерви виробництва89
53.Вісник проблем біології і медицини88
54.Український терапевтичний журнал713
55.Теорія і методика фізичного виховання і спорту712
56.Український пульмонологічний журнал712
57.Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку711
58.Економіка розвитку711
59.Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів711
60.Захист інформації711
61.Медична інформатика та інженерія711
62.Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Економіка711
63.Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки710
64.Вища освіта України79
65.Вісник Національної академії державного управління при Президентові України79
66.Вісник Національної академії правових наук України79
67.Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії79
68.Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі79
69.Економічний вісник Донбасу79
70.Ефективність державного управління79
71.Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК79
72.Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку79
73.Проблеми iнформатизацiї та управлiння79
74.Регіональна економіка79
75.Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності79
76.Управління проектами та розвиток виробництва79
77.Фізико-математична освіта79
78.Фінансовий простір79
79.Часопис Київського університету права79
80.Економічний простір78
81.Молодий вчений78
82.Наукові вісті Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут78
83.Наукові праці Вінницького національного технічного університету78
84.Соціально-трудові відносини: теорія та практика78
85.Сучасна педіатрія78
86.Транспортні системи та технології перевезень78
87.Вісник Вінницького політехнічного інституту77
88.Економічний аналіз77
89.Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики77
90.Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту611
91.Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна" Проблеми економіки транспорту611
92.Соціально-економічні проблеми і держава611
93.Міжнародна економічна політика610
94.Прикладна геометрія та інженерна графіка610
95.Теорія і практика правознавства610
96.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ'Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ610
97.Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)69
98.Публічне управління: теорія та практика69
99.ScienceRise68
100.Інвестиції: практика та досвід68
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.